Armenia hotels portal
Login
» » The Aleppo Hotel in Yerevan is looking for a Receptionist

The Aleppo Hotel in Yerevan is looking for a Receptionist

Ալեպպո հյուրանոցին անհրաժեշտ է`
  • Ընդունարանի աշխատակից, ով լիարժեք տիրապետում է անգլերեն և ռուսերեն լեզուներին և ունի աշխատանքային փորձ
Աշխատանքային ժամերը՝ 10:00-10:00 (24 ժամ)  
Հեռ․՝ +374 77 27 63 77
Information
Users of Guests are not allowed to comment this publication.