Armenia hotels portal
Login
» » Avan Shushi Plaza Hotel is looking for Receptionist

Avan Shushi Plaza Hotel is looking for Receptionist

Ավան Շուշի Պլազա հյուրանոցին անհրաժեշտ է ընդունարանի աշխատակից: Անհրաժեշտ պայմաններն են.
  • անգլերեն և ռուսերեն լեզուներին լիարժեք տիրապետելը,
  • Շուշի քաղաքի բնակիչ լինելը,
  • աշխատանքային փորձը ցանկալի է:

    Աշխատանքային ժամերը՝ 09:00-18:00
    Հեռ․՝ +374 47 73 15 99
Information
Users of Guests are not allowed to comment this publication.