Armenia hotels portal
Login
» » Ani Resort
Hotels / Kotayk / Hankavan / Ani Resort
Welcome to newly opened Ani resort. We are located 75 km far from Yerevan, in the middle of Hanqavan's forests. The nature of this area has been famous for its life-giving and healthy traits by ancient times. It's well known that the chemical composition of Hanqavan spring water is as rich as the famous water of Yesentuki.
More information
Check in: 14:00 Check out: 12:00
Hotel facilities
Bar Laundry Room service TV Pool Grill/BBQ Parking Wi-Fi conference_11 Conference Room Playground Fitness Safe Phone Bathroom Billiards FB meal Table tennis Restaurant

Count (Standard DBL / Twin) : 5

Max Adults: 2

Max Children: 1

Description:
 • Room Facilities: telephone, heating system, utensil for coffee and tea, hair dryer, LCD TV, satellite TV channels, telephone, mini bar,   Wi-Fi Internet
The Price Includes:
 • Accomodation
 • Breakfast /08:30-10:30/
 • Dinner /13:30-15:30/
 • Supper /18:30-20:30/
 • Swimming pool /till 19:00/
 • Gym /till 20:00/
 • Wi-Fi Internet
 • Parking
 • Table tennis
 • Playing room for children /till 19:00/
 • Playground
 • Chess, checkers, backgammon, badminton
Note:
 • Children\'s stay under 3 years old is free
 • Children under 3 having extra bed, are charged 3,000 AMD
 • Children from 3 to 10 years old are charged 6,000 AMD
Photos
 • Standard DBL / Twin 1

Count (Superior DBL / Twin) : 5

Max Adults: 2

Max Children: 1

Description:
 • Room Facilities: telephone, heating system, utensil for coffee and tea, hair dryer, LCD TV, satellite TV channels, telephone, mini bar, Wi-Fi Internet
The Price Includes:
 • Accomodation
 • Breakfast /08:30-10:30/
 • Dinner /13:30-15:30/
 • Supper /18:30-20:30/
 • Swimming pool /till 19:00/
 • Gym /till 20:00/
 • Wi-Fi Internet
 • Parking
 • Table tennis
 • Playing room for children /till 19:00/
 • Playground
 • Chess, checkers, backgammon, badminton
Note:
 • Children\'s stay under 3 years old is free
 • Children under 3 having extra bed, are charged 3,000 AMD
 • Children from 3 to 10 years old are charged 6,000 AMD
 • Payment for an extra bed /with 3 meal) - 12,000 AMD
Photos
 • Superior DBL / Twin 1
 • Superior DBL / Twin 2

Count (Suite Double) : 1

Max Adults: 2

Max Children: 1

Max. quantity of extra beds: 1

Cost of a extra bed: 12000 AMD

Description:
 • Room Facilities: living room, bedroom, telephone, heating system, utensil for coffee and tea, hair dryer, LCD TV, satellite TV channels, telephone, mini bar, Wi-Fi Internet

The Price Includes:
 • Accomodation
 • Breakfast /08:30-10:30/
 • Dinner /13:30-15:30/
 • Supper /18:30-20:30/
 • Swimming pool /till 19:00/
 • Gym /till 20:00/
 • Wi-Fi Internet
 • Parking
 • Table tennis
 • Playing room for children /till 19:00/
 • Playground
 • Chess, checkers, backgammon, badminton
Note:
 • Children\'s stay under 3 years old is free
 • Children under 3 having extra bed, are charged 3,000 AMD
 • Children from 3 to 10 years old are charged 6,000 AMD
 • Payment for an extra bed /with 3 meal) - 12,000 AMD

Photos
 • Suite Double 1
 • Suite Double 2

Count (Executive Suite Double) : 1

Max Adults: 2

Max Children: 1

Max. quantity of extra beds: 1

Cost of a extra bed: 12000 AMD

Description:
 • Room Facilities: living room, bedroom, jacuzzi, telephone, heating system, utensil for coffee and tea, hair dryer, LCD TV, satellite TV channels, telephone, mini bar, Wi-Fi Internet

The Price Includes:
 • Accomodation
 • Breakfast /08:30-10:30/
 • Dinner /13:30-15:30/
 • Supper /18:30-20:30/
 • Swimming pool /till 19:00/
 • Gym /till 20:00/
 • Wi-Fi Internet
 • Parking
 • Table tennis
 • Playing room for children /till 19:00/
 • Playground
 • Chess, checkers, backgammon, badminton
Note:
 • Children\'s stay under 3 years old is free
 • Children under 3 having extra bed, are charged 3,000 AMD
 • Children from 3 to 10 years old are charged 6,000 AMD
 • Payment for an extra bed /with 3 meal) - 12,000 AMD

Photos
 • Executive Suite Double 1

Count (Triple) : 4

Max Adults: 3

Max Children: 1

Max. quantity of extra beds: 1

Description:
 • Maximum occupancy: 3
 • Room Facilities: living room, bedroom, jacuzzi, telephone, heating system, utensil for coffee and tea, hair dryer, LCD TV, satellite TV channels, telephone, mini bar, Wi-Fi Internet

The Price Includes:
 • Accomodation
 • Breakfast /08:30-10:30/
 • Dinner /13:30-15:30/
 • Supper /18:30-20:30/
 • Swimming pool /till 19:00/
 • Gym /till 20:00/
 • Wi-Fi Internet
 • Parking
 • Table tennis
 • Playing room for children /till 19:00/
 • Playground
 • Chess, checkers, backgammon, badminton
Note:
 • Children\'s stay under 3 years old is free
 • Children under 3 having extra bed, are charged 3,000 AMD
 • Children from 3 to 10 years old are charged 6,000 AMD

Photos
 • Triple 1

Count (Connected Triple-cabin) : 1

Max Adults: 3

Max Children: 1

Max. quantity of extra beds: 1

Cost of a extra bed: 12000 AMD

Description:
 • Room Facilities: living room, bedroom, telephone, heating system, utensil for coffee and tea, hair dryer, LCD TV, satellite TV channels, telephone, mini bar, Wi-Fi Internet

The Price Includes:
 • Accomodation
 • Breakfast /08:30-10:30/
 • Dinner /13:30-15:30/
 • Supper /18:30-20:30/
 • Swimming pool /till 19:00/
 • Gym /till 20:00/
 • Wi-Fi Internet
 • Parking
 • Table tennis
 • Playing room for children /till 19:00/
 • Playground
 • Chess, checkers, backgammon, badminton
Note:
 • Children\'s stay under 3 years old is free
 • Children under 3 having extra bed, are charged 3,000 AMD
 • Children from 3 to 10 years old are charged 6,000 AMD
 • Payment for an extra bed /with 3 meal) - 12,000 AMD

Photos
 • Connected Triple-cabin 1
 • Connected Triple-cabin 2

Count (Family /4 pax/) : 3

Max Adults: 4

Max Children: 1

Max. quantity of extra beds: 1

Cost of a extra bed: 12000 AMD

Description:
 • Room Facilities: living room, bedroom, jacuzzi, telephone, heating system, utensil for coffee and tea, hair dryer, LCD TV, satellite TV channels, telephone, mini bar, Wi-Fi Internet
The Price Includes:
 • Accomodation
 • Breakfast /08:30-10:30/
 • Dinner /13:30-15:30/
 • Supper /18:30-20:30/
 • Swimming pool /till 19:00/
 • Gym /till 20:00/
 • Wi-Fi Internet
 • Parking
 • Table tennis
 • Playing room for children /till 19:00/
 • Playground
 • Chess, checkers, backgammon, badminton
Note:
 • Children\'s stay under 3 years old is free
 • Children under 3 having extra bed, are charged 3,000 AMD
 • Children from 3 to 10 years old are charged 6,000 AMD

Photos
 • Family /4 pax/ 1

Count (Cottage /3 pax/) : 5

Max Adults: 3

Max Children: 1

Description:
 • One storied cottage with two bedrooms /one with DBL bed and one with single
The Price Includes:
 • Accomodation
 • Breakfast /08:30-10:30/
 • Dinner /13:30-15:30/
 • Supper /18:30-20:30/
 • Swimming pool /till 19:00/
 • Gym /till 20:00/
 • Wi-Fi Internet
 • Parking
 • Table tennis
 • Playing room for children /till 19:00/
 • Playground
 • Chess, checkers, backgammon, badminton
Note:
 • Children\'s stay under 3 years old is free
 • Children under 3 having extra bed, are charged 3,000 AMD
 • Children from 3 to 10 years old are charged 6,000 AMD
Photos
 • Cottage /3 pax/ 1
 • Cottage /3 pax/ 2
 • Cottage /3 pax/ 3
 • Cottage /3 pax/ 4

Count (Cottage /4 pax/) : 2

Max Adults: 4

Max Children: 1

Description:
 • One storied cottage with two bedrooms /one with DBL bed and one with bung beds
The Price Includes:
 • Accomodation
 • Breakfast /08:30-10:30/
 • Dinner /13:30-15:30/
 • Supper /18:30-20:30/
 • Swimming pool /till 19:00/
 • Gym /till 20:00/
 • Wi-Fi Internet
 • Parking
 • Table tennis
 • Playing room for children /till 19:00/
 • Playground
 • Chess, checkers, backgammon, badminton
Note:
 • Children\'s stay under 3 years old is free
 • Children under 3 having extra bed, are charged 3,000 AMD
 • Children from 3 to 10 years old are charged 6,000 AMD
Photos
 • Cottage /4 pax/ 1
 • Cottage /4 pax/ 2
 • Cottage /4 pax/ 3
 • Cottage /4 pax/ 4
 • Cottage /4 pax/ 5
 • Cottage /4 pax/ 6

Count (Cottage /6 pax/) : 2

Max Adults: 6

Max Children: 1

Max. quantity of extra beds: 1

Description:
 • Two storied cottage with three bedrooms /two with double bed and one Twin beds/
The Price Includes:
 • Accomodation
 • Breakfast /08:30-10:30/
 • Dinner /13:30-15:30/
 • Supper /18:30-20:30/
 • Swimming pool /till 19:00/
 • Gym /till 20:00/
 • Wi-Fi Internet
 • Parking
 • Table tennis
 • Playing room for children /till 19:00/
 • Playground
 • Chess, checkers, backgammon, badminton
Note:
 • Children\'s stay under 3 years old is free
 • Children under 3 having extra bed, are charged 3,000 AMD
 • Children from 3 to 10 years old are charged 6,000 AMD
Photos
 • Cottage /6 pax/ 1
 • Cottage /6 pax/ 2
 • Cottage /6 pax/ 3
 • Cottage /6 pax/ 4
 • Cottage /6 pax/ 5

Count () : 1

Max Adults: 1

Max Children: 1

Max. quantity of extra beds: 1

Photos

  Comments 2

  Yulia от 5 March 2019 16:24
  Գեղեցիկ բնություն, մաքուր օդ, հաճելի միջավայր, ջերմ սպասարկում։
  Кристина от 22 April 2019 11:00
  Ընտանիքով հանգստացել ենք Ani Resort Hotel - ում, ունի հիասքանչ աշխարհագրական դիրք ,հեքիաթային բնություն,բարեհամբյուր անձնակազմ, համեղ սնունդ ,հարկ եղած դեպքում տրամադրում են ցանկացած դեղամիջոց և,ինչպես մեծի ,այնպես էլ երեխայի համար,բայց կուզեի նշել նաև բացասական կողմերը հյուրանոցի...սկսեմ նրանից որ տեղաշորը շատ անհարմար էր ,փոքր էկանոմ կարգի բարձեր , սենյակներում չկար ՝ խալաթ և ֆեն, մանկական սենյակում շատ ցուրտ էր և չկար դայակի ցառայություն.....բայց այս ամենը չխանգարեց մեզ լավ հանգստանալ և վայելել հրաշք բնությունը.
  Information
  Users of Guests are not allowed to comment this publication.